Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legionowo

Na rysunku grupa ludzi. Dwie osoby dorosłe oraz trójka dzieci. Napis: Rodzina 500+
Program "Rodzina 500+" obecnie obejmuje prawie 4 mln dzieci w Polsce. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. W 2021 r. zmieniają się przepisy dotyczące przyznawania tego świadczenia. Poniżej przedstawiamy najważniejsze aktualne informacje o programie 500 plus.
Cofnij

W 2020 roku nie było obowiązku składania nowych wniosków o przyznanie świadczenia 500 plus. Nowy okres zasiłkowy rozpoczął się 1 lipca i tylko rodzice, bądź prawni opiekunowie dzieci, na które nie pobierano do tej pory świadczenia, musieli składać wnioski o tę turę wypłat. Na pozostałe dzieci wypłata przedłużyła się automatycznie. Jeśli rodzic złożył wniosek o 500 plus po 30 czerwca 2019 r., to świadczenie zostało przyznane do dnia 31 maja 2021 r.

W 2021 roku sytuacja uległa zmianie. Obecnie pieniądze z programu 500 plus są przyznawane na rok czasu. Okres ten będzie trwał od 1 czerwca do 31 maja roku następnego. Czyli w bieżącym roku od 1.06.2021 do 31.05.2022 r. Aby od czerwca tego roku nadal pobierać środki z programu, rodzice lub opiekunowie dzieci muszą ponownie złożyć wniosek o przyznanie świadczenia 500 plus, w odpowiednim czasie.

Wnioski o dalsze pobieranie świadczenia 500 plus można składać w urzędzie lub na platformie ePUAP w następujących terminach:

  • od 1 lutego 2021 r. jeśli wybierzemy drogę elektroniczną: przez platformę ePUAP, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia;

  • od 1 marca jeśli wybierzemy drogę tradycyjną w urzędzie.

Należy pamiętać, że termin ustalenia prawa do świadczenia 500 plus oraz jego wypłaty uzależniony jest od momentu złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku. Wnioski złożone najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r. gwarantują wypłatę pierwszego świadczenia w kolejnym okresie do 30 czerwca br.

Każdy miesiąc spóźnienia w złożeniu wniosku powoduje opóźnienie rozpoczęcia wypłaty świadczeń także o miesiąc. Co ważne, nie dostaniemy też wyrównania za minione miesiące. Dlatego nie czekajmy z załatwianiem formalności z 500 plus na ostatnią chwilę.