Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legionowo

Biurko z dwoma laptopami, przy nim dwie pracujące osoby.

Stowarzyszenie BORIS informuje organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu legionowskiego o możliwości skorzystania ze wsparcia tarczy antykryzysowej COVID-19. Wsparcie dotyczy organizacji, które jeszcze nie skorzystały z pomocy. Jako Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej stowarzyszenie chętnie pomoże zainteresowanym w sprawdzeniu czy mogą skorzystać oraz pomoże w wypełnieniu wniosku.

Cofnij

Powiat legionowski:

  • art. 15zzb – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji prowadzącej działalność gospodarczą ze spadkiem przychodów z niej;
  • art. 15zzd – pożyczka do 5 000 zł dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej;
  • art. 15zzda – pożyczka do 5 000 zł dla organizacji pozarządowej na pokrycie bieżących kosztów działalności statutowej;
  • art. 15zze – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji ze spadkiem przychodów z działalności statutowej.