Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legionowo

Zdjęcie grupowe nagrodzonych w konkursie

Zakończyła się XI edycja Konkursu Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, Armii Krajowej i Szarych Szeregach. Dziś (19.06) miało miejsce wręczenie nagród laureatom. Uroczystość odbyła się w Parku Solidarności (przy ratuszu miasta Legionowo).

Cofnij

Konkurs organizowany jest corocznie przez Muzeum Historyczne w Legionowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Zespołu Ochrony Pamięci Armii Krajowej „Brzozów” w Legionowie pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo, Starosty Powiatu Legionowskiego i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Celem konkursu jest budzenie zainteresowania młodego pokolenia historią walki Polaków o niepodległość podczas II wojny światowej na terenie powiatu legionowskiego, kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży przez poznawanie historii lokalnej i zachowanie pamięci o bohaterskiej walce Polaków w czasie II wojny światowej.

Nagrody i wyróżnienia otrzymali uczniowie startujący w dwóch kategoriach: uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Nagrodzeni zostali również uczestnicy dodatkowego zadania plastycznego, które w tej edycji odbyło się pod hasłem „Poznaję miejsca pamięci...”. Nagrody zostały ufundowane przez Prezydenta Miasta Legionowo, Starostę Powiatu Legionowskiego, Stowarzyszenie Zespołu Ochrony Pamięci Armii Krajowej „Brzozów” oraz Muzeum Historyczne w Legionowie.

Organizatorzy pragną podziękować partnerom za pomoc w realizacji konkursu oraz wszystkim uczestnikom i ich opiekunom!

Na zdjęciu Zastępca Prezydenta Miasta Piotr Zadrożny wręczający nagrodę