Legionowo i Powiatu Legionowskiego">Billboad dot.  IX Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta <a href=Legionowo i Powiatu Legionowskiego" title="Billboad dot. IX Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego" />
W marcu br. wystartują IX Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego, a już teraz trwają zgłoszenia do konkursów: literackiego, plastycznych i form scenicznych oraz nabór kandydatów do orderu "Przyjaciel Niepełnosprawnych".
Cofnij

Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego to święto twórców niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów i sympatyków, którym bliska jest idea zapobiegania wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych. Tegoroczna, szósta już odsłona tego święta, będzie okazją do twórczych spotkań, wymiany doświadczeń i opinii dotyczących różnych sposobów włączania ich w główny nurt życia społecznego.

Organizatorami Dni Osób Niepełnosprawnych są:
- Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie
- Fundacja "Promień Słońca"
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
- Zespół Szkolno- Przedszkolny „Milenium” w Legionowie
- Powiat legionowski
- Miasto Legionowo
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
- Arena Legionowo
- KZB Legionowo
- Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"
- Miejski Szkolny Związek Sportowy w Legionowie
- Muzeum Historyczne w Legionowie
- Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie
- Centrum Integracji Społecznej w legionowie

Patronami Dni Osób Niepełnosprawnych są:
- Starosta Legionowski
- Prezydent Miasta Legionowo

Patronat medialny objęły:
- TVP Warszawa
- Radio dla Ciebie
- Gazeta Powiatowa
- Gazeta Miejscowa i LTV

Zapraszamy do udziału w konkursach. Zgłoszenia:
- 2-6 marca 2020 - Powiatowy Konkurs Plastyczny
- 2-6 marca 2020 - Powiatowy Konkurs Plastyczny "Moja wymarzona kraina"
- do 14 lutego 2020 - Powiatowy Konkurs Literacki "Jesteśmy razem"
- do 14 lutego 2020 - Powiatowy Przegląd Form Scenicznych i Medialnych
- do 14 lutego 2020 - zgłaszanie kandydatów do orderu "Przyjaciel Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego"

Konkurs literacki
Konkurs plastyczny
Konkurs form scenicznych i medialnych
Konkurs plastyczny - Moja wymarzona kraina
Karta zgłoszenia do konkursów
Regulamin orderu "Przyjaciel niepełnosprawnych"
Wniosek o przyznanie orderu