Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legionowo

W ramach działalności profilaktycznej realizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Legionowie sierż. szt. Agata Halicka przeprowadziła spotkania z uczniami klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Wólce Radzymińskiej. Tematem spotkania było bezpieczeństwo w sieci.

Policjantka podczas spotkania omówiła najczęściej występujące formy przemocy z wykorzystaniem sieci i telefonu komórkowego, takie jak nękanie, straszenie, publikowanie ośmieszających zdjęć i filmów, szantaż, podszywanie się za kogoś innego, pisanie obraźliwych komentarzy i wyzwisk.

Ostrzegała uczniów przed pochopnym udostępnianiem w Internecie swoich danych osobowych, zdjęć i filmów. Zwróciła także uwagę na konieczność ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci. Zachęcała uczniów do tego, aby w sytuacji zagrożenia szukali wsparcia u dorosłych – rodziców, nauczycieli i innych zaufanych osób. W trakcie spotkania omówiona została również odpowiedzialność prawna osób nieletnich. Na zakończenie uczniowie zadawali pytania i uzyskiwali odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Wizyta policjantki w szkole z pewnością przyczyni się do wzrostu świadomości uczniów na temat niebezpieczeństw na jakie narażeni są w wirtualnym świecie.

podkom. Justyna Stopińska