Ważne

W dniu dzisiejszym (29.11) po godz. 10:00 w Ratuszu odbyło się spotkanie dot. możliwości wystąpienia bakterii grupy coli w wodzie w Przedszkolu Miejskim Nr 7 i 12 oraz w Szkole Podstawowej Nr 7.

Cofnij

W trakcie spotkania omówiono sytuację związaną z możliwością wystąpienia bakterii grupy coli w trzech placówkach oświatowych w Legionowie. Każda z nich bezzwłocznie i w sposób wzorowy zareagowała i wdrożyła odpowiednie procedury po otrzymaniu komunikatu od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie o możliwych przekroczeniach parametrów bakterii grupy coli w próbach wody.

PWK Legionowo wspierając dyrektorów placówek zapewniło beczkowozy z pitną wodą, na której zostaną przygotowane posiłki. Bezzwłocznie wszczęto również działania prewencyjne. Prezes PWK Legionowo zapewnił, że w tych miejscach zostanie dokonane przeczyszczenie i dezynfekcja sieci oraz wymienione zostaną zawory na instalacji. Zarówno PWK Legionowo jak i Sanepid niezależnie od siebie ponownie pobrały próbki ze wskazanych ujęć.

Jednocześnie pragniemy uspokoić mieszkańców, że woda dostarczana do domów zgodnie z komunikatem PSSE w Legionowie jest bezpieczna i zdatna do korzystania - „Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie informuje, że badania wody wykonane z innych punktów wodociągów nie wykazują przekroczeń badanych parametrów oraz badania wody wykonywane przez administratorów tych wodociągów również takich przekroczeń nie wykazują”. Dodatkowo Prezes PWK Legionowo poinformował, że na terenie wskazanych przez PSSE placówek oświatowych znajdują się zawory antyskażeniowe co uniemożliwia ewentualny powrót zanieczyszczonej wody do wodociągu.

Należy podkreślić, że najważniejsze w takiej sytuacji jest zdrowie uczniów. Działania prewencyjne podjęte przez każdą z instytucji w zaistniałej sytuacji były niezwykle szybkie i przeprowadzone w sposób wzorowy. Postępowanie prewencyjne ma na celu jak najszybsze wyeliminowanie potencjalnego zagrożenia.

Zauważyć należy, że podobne ostrzeżenia od Laboratorium WSSE w Warszawie otrzymały m.in.: Otwock, Żyrardów, Wołomin czy Piaseczno. Jednoczesne wystąpienie problemu w tylu wodociągach w pobliżu Warszawy jest mało prawdopodobne, co może wskazywać na błędne wyniki badań w samym laboratorium w Warszawie.

W spotkaniu udział wzięli:

 1. Piotr Zadrożny – I Zastępca Prezydenta Miasta
 2. Katarzyna Skierkowska-Pacocha - Kierownik Sekcji Epidemiologii, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legionowie
 3. Grzegorz Gruczek – Prezes PWK Legionowo
 4. Irena Bogucka – Prezes KZB Legionowo Sp. z o.o.
 5. Anna Łaniewska – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych
 6. Dorota Stankiewicz – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 7
 7. Mariusz Borkowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7
 8. Grażyna Chojnowska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 12
 9. Zbigniew Ziemczyk – Urząd Miasta Legionowo, Obrona Cywilna
 10. Ewa Milner-Kochańska - Urząd Miasta Legionowo, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 11. Magdalena Borecka - Urząd Miasta Legionowo, Wydział Edukacji
 12. Władysław Capar - KZB Legionowo Sp. z o.o.
Spotkanie dot. możliwości wystąpienia bakterii grupy coli w placówkach szkolnychSpotkanie dot. możliwości wystąpienia bakterii grupy coli w placówkach szkolnychSpotkanie dot. możliwości wystąpienia bakterii grupy coli w placówkach szkolnych