Podobnie jak w całym kraju, także w Legionowie uczniowie mają problem z dostaniem się do wybranych szkół. Rekrutacyjny chaos ma ścisły związek z wprowadzoną bez niezbędnych analiz i przygotowania reformą edukacji. 16 lipca uczniowie poznali wyniki rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego w Legionowie. Pomimo zwiększenia liczby miejsc, podobnie jak w pozostałych miastach w Polsce, wielu chętnych nie znalazło swojego nazwiska w systemie.

Cofnij

W Królewskiej Dwójce zaproponowano 8 oddziałów, po 4 w 3-letnim i 4-letnim liceum. Liczba chętnych z pierwszej preferencji do liceum po gimnazjum to 166 osób, ogółem zaś liczba chętnych wyniosła 727 uczniów. Z kolei po szkole podstawowej liczba chętnych z pierwszej preferencji wyniosła 150 uczniów, ogółem zaś liczba chętnych wyniosła 825 uczniów.

– Staraliśmy się zapewnić jak największą liczbę miejsc w jedynym prowadzonym przez gminę liceum, ale niestety szkoły nie są z gumy, nie da się też na szybko dobudować dodatkowego skrzydła czy piętra. Ten chaos minie w ciągu 3-4 lat, kiedy to edukację zakończy tzw. podwójny rocznik. Niestety, z powodu nieprzemyślanych kroków rządzących, to samorządy, a przede wszystkim uczniowie, ponoszą poważne konsekwencje. Miejsc brakuje, nawet dla tych wyróżniających się uczniów – mówi Piotr Zadrożny, zastępca prezydenta Legionowa.

Królewska Dwójka przygotowała dla absolwentów po 120 miejsc w 4 klasach w każdym z liceów. Zakwalifikowano dokładnie tylu uczniów, ile było miejsc. Najniższa liczba punktów, która umożliwiła dostanie się do liceum wygląda następująco:

po szkole podstawowej

odział 1a (klasa europejska) – 117,05 pkt.

odział 1b (klasa medialna) – 116 pkt.

odział 1c (klasa medyczna) – 105,65 pkt.

odział 1d (klasa matematyczno-informatyczna) – 116,8 pkt.

po szkole gimnazjalnej

odział 1A (klasa europejska) – 105,6 pkt.

odział 1B (klasa medialna) – 103,8 pkt.

odział 1C (klasa medyczna) – 106,8 pkt.

odział 1D (klasa matematyczno-informatyczna) – 103,4 pkt.

Jak znaleźć szkołę ponadgimnazjalną/ponadpodstawową w rekrutacji uzupełniającej?

Od 25 lipca o godz. 15.00 w elektronicznym systemie rekrutacji znajdą się informacje o wolnych miejscach w szkołach: https://warszawa.edu.com.pl

Rekrutacja uzupełniająca jest prowadzona w tych szkołach, które dysponują wolnymi miejscami. Rekrutacja uzupełniająca nie jest prowadzona za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji.

Należy zgłosić się bezpośrednio do wybranej szkoły.