Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legionowo

Apteczki na wycieczki/fot. pomocdzieciom.eu

"Apteczki na wycieczki" to akcja Obywatelskiej Fundacji Pomocy Dzieciom prowadzona wraz z ratownikami z Fundacji Moto-Medic. Odbywa się ona od grudnia, w jej ramach prowadzone są szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół podstawowych w północno-wschodnich rubieżach Warszawy. Akcja zawitała do legionowskich szkół - Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa nr 7 oraz Szkoła Podstawowa nr 8.

Cofnij

Każdy uczestnik szkolenia potrafi dbając o własne bezpieczeństwo określić stan poszkodowanego, wezwać pomoc, zabezpieczyć poszkodowanego i przeprowadzić RKO. Większość grup miała możliwość zapoznania się z zasadami użycia defibrylatora AED.